Z dôvodu masovej živelnej navštevovanosti Bieleho Kameňa sme už v počiatočnom štádiu obnovy hradu spolupracovali s architektami na koncepcii budúceho dlhodobo udržateľného využívania a spravovania hradu. Výsledkom spolupráce bolo vypracovanie ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKEJ ŠTÚDIE hradu Biely Kameň – I. etapa, autori Ing.arch Lukáš Vasko a Ing. arch. Michal Vaňo, október 2022. Štúdiu schválil Krajský pamiatkový úrad Bratislava pod číslom KPUBA-2022/24081-2/100736/PRA.

Štúdia pojednáva o zasadení NKP do urbanistického plánu mesta Svätý Jur, navrhuje možné prístupové trasy, parkoviská, prehliadkové okruhy pre návštevníkov po hrade a základný mobiliár vhodný pre tieto okruhy.