Pri turecko – tatárskom vpáde v roku 1663 bol hrad, pre vojenské účely neveľmi zmodernizovaný, vážne poškodený. Ku obnove už neprišlo. V ďalšom období boli konštrukcie hradu rozoberané aj na druhotné použitie materiálu na stavbách v širokom okolí. Takže veľké časti s obytnou vežou takmer zmizli. Zachovali sa zvyšky a fragmenty muriva päťbokého hradného jadra a prstenec vonkajšej murovanej hradby (obr.01).

 

Objektová skladba hradu

 

Geodetické zameranie hradu (pohľady)

 

Statický pasport hradu (postupnosť prác)

 

Architektonicko-historický výskum hradu