Združeniu Castrum Sancti Georgii sa za prvé 3 mesiace svojej existencie vybaviť všetky potrebné povolenia na rozbehnutie obnovy hradu a postupné odstraňovanie náletových drevín, ktoré za stáročia vyrástli priamo na hradbách. S pomocou dobrovoľníkov zo spoločnosti DXC Technology sa v zime 2020 podarilo Biely Kameň vyčistiť od rozsiahlych porastov popínavého brečtanu. Ten svojimi korienkami vrastenými do muriva hradu ničil už aj tak významne porušené múry. Jeho odstránenie bola nutná podmienka aj na to, aby geodet mohol uskutočniť presné zameranie hradných múrov, neskreslené lianami brečtanu.

Viditeľný rozdiel určite postrehnete aj sami:

Po prvom roku existencie OZ Castrum Sancti Georgii máme čo bilancovať, máme byť na čo hrdí. Za tento krátky čas sa nám podarilo urobiť pre hrad Biely Kameň veľa:
1. Vyhotovenie geodetického zamerania pamiatky
2. Posúdenie ruiny špecializovaným statikom
3. Získanie veľkého počtu potrebných povolení
4. Vyčistenie areálu od náletových drevín
5. Triedenie a vynášanie desiatok ton kameňov
6. Osadenie provizórnych schodíkov, zábradlí a lavičiek
7. Vyčistenie prístupovej cesty a turistických chodníkov
8. Zabezpečenie technického zázemia pre konzervačné práce
9. Uskutočnil sa architektonicko-historický výskum s konkrétnym návrhom obnovy jednotlivých hradných objektov
10. Záchrana najviac ohrozenej (a návštevníkov ohrozujucej) južnej časti Západnej obrannej veže

Ale nezaspávame ale na vavrínoch, POKRAČUJEME! Ak sa aj Vy chcete akýmkoľvek spôsobom zapojiť do spoločného obrovského a nadčasového diela (vlastnou prácou, finančne, kontaktami, dobrými nápadmi…), kontaktujte nás emailom: hrad.bielykamen@gmail.com.

Vynášanie a triedenie kameňov, oprava podmytého turistického chodníka, budovanie lavičiek pre návštevníkov (2021)

Odstraňovanie náletových drevín dobrovoľníkmi (2021)

Odstraňovanie náletových drevín arboristicky pomocou výškovej stromolezeckej techniky (2021)

Oprava kaverny v päte západnej obrannej veže a stabilizácia plášťového odtrhu v južnom líci veže (2021)