Združeniu Castrum Sancti Georgii sa za pomoci firemných ale aj miestnych dobrovoľníkov podarilo za krátke 3 mesiace svojej existencie podpísať Memorandum o spolupráci s vlastníkom hradu, podarilo sa Biely Kameň vyčistiť od rozsiahlych porastov stáročného brečtanu popínavého, ktorý vrástol do muriva hradu a korienkami ho ničil. Jeho odstránenie bola aj nutná podmienka na to, aby geodet mohol uskutočniť presné zameranie hradných múrov, neskreslené lianami brečtanu.

Viditeľný rozdiel určite postrehnete aj sami:

 

Práca dobrovoľníkov predstavuje ďalší obrovský vklad do spolufinancovania projektu. Dobrovoľníci budú pomáhať pri archeologickom výskume. V cenovej ponuke arboristu nie je zahrnuté pílenie kmeňov na menšie kusy, spracovanie konárov ani upratanie po pílení. Dodávateľ bude vykonávať iba špecializované práce, vyžadujúce profesionálne skúsenosti a vybavenie, ale ostatné činnosti vykonáme svojpomocne pomocou dobrovoľníkov z radov priaznivcov OZ a firemných dobrovoľníkov. Toto je možné najmä vďaka zabehnutej dlhoročnej spolupráci so spoločnosťou DXC Technology, ktorej vedenie podporuje záchranu hradu formou vyslania dobrovoľníkov až v rozsahu do 60 hodín ročne na 1 zamestnanca.

Zakladateľka združenia Castrum Sancti Georgii  už 10 rokov organizuje dobrovoľnícke aktivity na hradoch Tematín, Dobrá voda, Revište a Plavecký hrad pre zamestnancov spoločensky zodpovedných firiem (napr. Hewlett-Packard, HP Enterprise, AT&T, DXC Technology). Tiež akcie v rámci celoslovenského podujatia Naše Mesto, dobrovoľníctvo v malokarpatskom regióne v spolupráci s Lesmi SR, mestami Svätý Jur a Pezinok, obcami Limbach a Marianka.