Castrum Sancti Georgii

Sídlo: Pezinská 78, 900 21 Svätý Jur

IČO: 53360427

DIČ:  2121386707

Bankové spojenie (IBAN):  SK29 8330 0000 0028 0189 0743

Email: hrad.bielykamen@gmail.com