Západná obranná veža

R. 2021:

  • oprava kaverny v päte západnej obrannej veže (statický pasport, porucha č. 1)
  • oprava plášťového odtrhu v južnom líci západnej obrannej veže (statický pasport, porucha č. 2)

R. 2022: