Západná obranná veža

R. 2021:

 • oprava kaverny v päte veže (statický pasport, porucha č. 1)
 • oprava plášťového odtrhu a trhliny v južnom líci veže (statický pasport, porucha č. 2)

R. 2022:

 • oprava plášťového odtrhu a trhlín v oboch interiérových lícach veže (statický pasport, č. 2)
 • výškové odstránenie popínavého brečtanu a vyškárovanie pôvodných murív na exteriérovom líci veže
 • rozobranie a opätovné vymurovanie nestabilných murív koruny, vyspádovanie koruny v torálnom tvare

R. 2023:

 • oprava plášťového odtrhu a trhlín v západnom exteriérovom líci veže (statický pasport, č. 2), obnova káps po lešenárskych otvoroch
 • domurovanie severného odtrhu
 • vymurovanie priľahlej základovej časti západného parkánu na spôsob oporného piliera

Palác horného hradu

R. 2022:

 • odkopanie veľkého suťového kužeľa z exteriérovej strany západného múru
 • domurovanie plášťových odtrhov v exteriérovej strane západného múru, tzv. „pahýľov“ (statický pasport, porucha č. 9)
 • identifikácia líca interiérovej strany západného múru pomocou archeologickej sondy

R. 2023:

 • domurovanie interiérovej strany západného múru, tzv. „pahýľov“ v plnom profile
 • vytvarovanie a vyspádovanie koruny múru

Severný úsek východnej hradby so šachtou

R. 2022:

 • odstránenie náletových drevín z koruny hradby
 • archeologické sondy pri päte múru a odstránenie sute zo šachty
 • domurovanie plášťových odtrhov v líci hradby (statický pasport, porucha č. 8)

R. 2023:

 • obnova zrútenej klenby nad šachtou, domurovanie ochrannej vrstvy a vyspádovanie
 • archeologické sondy pri päte múru a odstránenie sute zo šachty
 • obnova okenného otvoru podzemnej miestnosti
 • domurovanie koruny a jej vyspádovanie v torzálnom tvare

Bránová veža

R. 2023:

 • archeologická sonda v oblasti napojenia bránovej veže na východnú hradbu
 • domurovanie výlomu v napojení s východnou hradbou (statický pasport, č. 3)
 • obnova ostenia záklenku, domurovanie prahu výpadovej bránky
 • obnova nábehu klenby prejazdu
 • vymurovanie menších kavern v exteriérovom líci

Kaverny v západnom hradbovom múre

R. 2023:

 • domurovanie kaverny s výlevkou (statický pasport, č. 6)
 • domurovanie kaverny s dutinou (statický pasport, č. 7)

Prieluka v juhozápadnom zalomení hradbového múru

R. 2023:

 • domurovanie plášťového odtrhu do 1/3 výšky  (statický pasport, č. 16)

Západný parkánový múr

R. 2021:

 • domurovanie kaverny (statický pasport, porucha č. 6)

R. 2022:

 • rozobratie a domurovanie zvetraného muriva a vytvarovanie koruny múru (statický pasport, porucha č. 6)