Západná obranná veža

R. 2021:

 • oprava kaverny v päte veže (statický pasport, porucha č. 1)
 • oprava plášťového odtrhu a trhliny v južnom líci veže (statický pasport, porucha č. 2)

R. 2022:

 • oprava plášťového odtrhu a trhlín v oboch interiérových lícach veže (statický pasport, porucha č. 2)
 • výškové odstránenie popínavého brečtanu a vyškárovanie pôvodných murív na exteriérovom líci veže (statický pasport, porucha č. 2)

Palác horného hradu

R. 2022:

 • odkopanie veľkého suťového kužeľa z exteriérovej strany západného múru
 • domurovanie plášťových odtrhov v exteriérovej strane západného múru, tzv. „pahýľov“ (statický pasport, porucha č. 9)

Severný úsek východnej hradby so šachtou

R. 2022:

 • odstránenie náletových drevín z koruny hradby
 • archeologické sondy pri päte múru a odstránenie sute zo šachty
 • domurovanie plášťových odtrhov v líci hradby (statický pasport, porucha č. 8)

Západný parkánový múr

R. 2021:

 • domurovanie kaverny (statický pasport, porucha č. 6)

R. 2022:

 • rozobratie a domurovanie zvetraného muriva a vytvarovanie koruny múru (statický pasport, porucha č. 6)