Na základe Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môžete darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše občianske združenie Castrum Sancti Georgii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% sú pre nás významnou finančnou pomocou, ktorou podporíte naše aktivity na obnovu Hradu Biely Kameň.

Ako poukázať 2%?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či percentá z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba. Jednotlivé prípady sú popísané nižšie.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

žiadosť o vystavenie potvrdenia
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom sú už predvyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte osobne alebo poštou do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Ste právnická osoba (firma)?

Právnická osoba spravidla môže poukázať iba 1% dane. Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Musí to však byť najmenej 8 €. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie % z dane v prospech 3 prijímateľov (VI. Oddiel priznania). Môžete totiž svoje % dane rozdeliť až medzi 3 prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). Ale Bielemu Kameňu pomôže, ak nebudete deliť svoje % dane a poukážete celé 1% na obnovu hradu.

(POZNÁMKA: V istej situácii aj právnická osoba môže poukázať až 2% dane. Je to vtedy, ak až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.marca) DAROVALA na verejnoprospešný účel financie vo výške minimálne 0,5% z dane. (Mohla darovať aj inej organizácii, nemusí to byť iba prijímateľ % z dane). Vtedy označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane a do príslušnej kolónky daňového priznania vypočita až 2% z dane.)

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste v predošlom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce a priložte toto potvrdenie k ostatným tlačivám.

Informácie o prijímateľovi

Castrum Sancti Georgii

Pezinská 78

900 21 Svätý Jur

IČO: 53360427

Právna forma: Občianske združenie

Prílohy

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO