Dobových vyobrazení Bieleho Kameňa máme len málo.

Abraham Kaltschmidt podľa Samuel Mikovínyho: Veduta Svätého Jura (1736) s kostolom Svätého Juraja a zrúcaninou hradu (výrez).  Zdroj: HUNGARICANA.hu, stránka maďarskej parlamentnej knižnice Országgyűlési Könyvtár.

 

Kresba západnej veže a juhozápadnej hradby od Jozefa Könyökyho z r. 1882

 

Foto západnej veže z r. 1935

 

Foto z r. 1959 autor Rudolf Kedro

 

Foto z r. 1959 autor Rudolf Kedro

 

Foto severného múru hradného paláca na hornom hrade z r. 1939 (dnes už zaniknutého)

Foto severného múru hradného paláca na hornom hrade z r. 1932 (dnes už zaniknutého)

Na tejto historizujúcej kresbe je hrad vyobrazený pravdepodobne Brankom Staparom-Agramerom (1939-2009), amatérskym historikom a archeológom chorvátskeho pôvodu.